Home > Inwoners > Het nieuwe zwembad

Het nieuwe zwembad

De gemeente Nijkerk vervangt per 2018 de huidige zwembaden Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken door één nieuw zwembad aan de Amersfoortseweg in Nijkerk. Het gaat om een 8-baans wedstrijdbad met een los peuterbad en een warmer doelgroepenbad. In het zwembad komen ook een grote glijbaan, duikplank en whirlpool.

Het gebied is bouwrijp gemaakt en aannemer Hollander Techniek en onderaannemer Draisma zijn gestart met de daadwerkelijke bouw van het nieuwe zwembad aan de Spoorkamp. De afgelopen tijd is de bouwput gereed gemaakt. Op ruim 3.60 meter onder maaiveld wordt hard gewerkt onder de vloer van het toekomstig wedstrijdbad. Daar is bijvoorbeeld de isolatie aangebracht in de ruimte waar de installaties komen te staan. Ook het leidingwerk voor de badwatertoevoer en -afvoer is aangelegd. Dit leidingwerk zal onder het beton verdwijnen, dat de komende periode gestort zal worden. Het storten van deze bodem van het zwembad vindt plaats in verschillende fasen.

Als de bouw van het zwembad volgens schema verloopt, kan er begin 2018 in het nieuwe bad worden gezwommen.

Achtergrondinformatie en afbeeldingen vindt u op de website van de aannemer Hollander Techniek.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden