Home > Inwoners > Nieuws > Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer aanvragen (13-04-2017)

RSS

Zit uw kind op de basisschool, op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of op het voortgezet onderwijs? En kan het niet zelfstandig naar school, bijvoorbeeld door een handicap of andere beperking? Dan komt u als ouder of verzorger misschien in aanmerking voor vergoeding van de vervoerskosten naar school.

Dan kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van leerlingenvervoer als de dichtstbijzijnde, toegankelijke school die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt verder is gelegen dan 6 km van uw woning.

De regeling Leerlingenvervoer is bestemd voor:

  • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
  • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • leerlingen die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken
  • gehandicapte leerlingen in het regulier basis of voortgezet onderwijs

Let op: dat u een aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 15 mei indient!

Hoe werkt de aanvraag?

U kunt een aanvraag voor een bijdrage van het leerlingenvervoer alleen digitaal indienen. Op de pagina Leerlingenvervoer staat een directe link naar het aanvraagformulier.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

  • uw DigiD inlognaam en inlogcode
  • de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de indicatiecommissie
  • bij SBO en bijzonder onderwijs: een IB-60 formulier van u en uw eventuele partner als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen in 2015 minder dan € 25.650 bedroeg.
  • een verklaring van de school van uw kind als u ook een vergoeding voor vervoer naar een stage aanvraagt.

Heeft u vragen heeft over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het Team Leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 033 of e-mail: leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden