Home > Inwoners > Leerlingenvervoer, vergoeding

Leerlingenvervoer, vergoeding

 • Wat is het?

  Gaat uw kind naar een school voor (speciaal) basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. De vergoeding voor leerlingenvervoer kan bestaan uit een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (eventueel met begeleider), eigen vervoer (kilometervergoeding), fietsvergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

  Géén leerlingenvervoer voor nieuwe aanmeldingen rondom start van het nieuwe schooljaar

  Voor 1 juni moeten alle aanvragen leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar binnen zijn bij de gemeente. Om verwarring te voorkomen en in overleg met de vervoerders heeft de gemeente besloten dat in de week vóór de start van het vervoer voor het nieuwe schooljaar en in de week van start van de school, er geen nieuwe leerlingen geplaatst worden in het vervoer. De week na de start van het nieuwe schooljaar zal de vervoerder de leerlingen inplannen in het vervoer.
  Tot die tijd zijn de ouders zelf verantwoordelijk om de leerling naar school te brengen.

 • Hoe werkt het?

  Een aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u digitaal indienen met uw DigiD code. Het aanvraagformulier vindt u onder "Digitaal aanvragen. Vult u het formulier volledig in, voorzien van alle benodigde bijlagen.

  Wij vragen u om uw aanvraag voor het schooljaar 2017-2018 vóór 1 juni 2016 in te dienen. Op die manier kunnen wij u garanderen dat uw aanvraag tijdig, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, is afgehandeld.

  Zolang de leerling niet in het vervoer is ingedeeld, bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Als het vervoer nog niet geregeld is, is dit geen reden om de leerling thuis te houden! Ook als de leerling is ingedeeld in het leerlingenvervoer blijft u als ouders/verzorgers op basis van de leerplichtwet en de verordening leerlingenvervoer verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

  Indien een tijdige indiening niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat nog niet duidelijk is naar welke school uw zoon of dochter gaat. Kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen via telefoonnummer: 14 033 of e-mail leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

 • Wat moet ik doen?

  Onder 'Online aanvragen' vindt u het formulier.

  Beschikt u niet over een computer, een DigiD code of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Koning van de afdeling Samenlevingszaken om samen het formulier op het stadhuis in te vullen. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 033 of via e-mail leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

 • Wat heb ik nodig?

  U heeft een DigiD-inlognaam en -code nodig.

  De onderstaande documenten dient u te uploaden. U kunt deze daarvoor scannen of fotograferen (met fototoestel of telefoon). We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD.

  • Voor alle vormen van Speciaal (basis) onderwijs: de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring die door de indicatiecommissie is afgegeven.

  • Een inkomensverklaring van de belastingdienst ( voorheen IB-60 formulier) van u en uw eventuele partner bij (speciaal) basisonderwijs als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen in 2014 minder dan € 25.200 bedraagt.

  • Indien u ook een vergoeding ten behoeve van een stage aanvraagt, een verklaring van de school waaruit blijkt waar de leerling stage loopt.

 • Online aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  Wij toetsen uw aanvraag aan de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Nijkerk. De gemeente heeft vervolgens acht weken de tijd om op uw aanvraag een beslissing te nemen. Ze streeft er echter naar om aanvragen binnen vijf werkdagen afgehandeld te hebben. U krijgt de beschikking dan via de e-mail toegestuurd.

  Indien de leerling in aanmerking komt voor taxivervoer heeft de vervoerder ook tijd nodig om uw kind in het vervoer in te plannen. De gemiddelde inplanningstijd van de vervoerder is vijf schooldagen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 • Aanvullende informatie

  Een wijziging doorgeven?

  Via het wijzigingsformulier kunt u wijzigingen doorgeven in bijvoorbeeld uw adres, e-mailadres, inkomen of rekeningnummer. Als de school van uw kind of het (gewenste) soort vervoer wijzigt, dient u een nieuwe aanvraag te doen. Het heeft dan geen zin om een wijzigingsformulier in te vullen.

  Dit formulier vindt u ook onder 'Digitaal aanvragen'.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden