home | Veel gestelde vragen | Wat is leerlinggebonden financiering en voor wie is het bedoeld?  

Wat is leerlinggebonden financiering en voor wie is het bedoeld?  

Antwoord:

Leerlinggebonden financiering (lgf) wordt ook wel rugzak of rugzakje genoemd. Leerlinggebonden financiering (lgf) is extra geld van de overheid voor leerlingen die meer zorg en begeleiding op school nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met een handicap, gedragsstoornis of psychisch probleem. Per 1 augustis 2014 vervalt deze regeling. Het budget gaat dan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen om extra voorzieningen voor passend onderwijs te financieren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer
Stuur door aan een vriend
FAQ / Onderwijs / Speciaal onderwijs en leerproblemen / Wat is leerlinggebonden financiering en voor wie is het bedoeld?  

Contact

23 juli 2014

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk

E-mailadres
gemeente@nijkerk.eu

Telefoonnummer
14 033

twitterbutton.nl