Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK 2.

Wat is de TONK 2?

De TONK 2 is de verlenging van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Onder de woonkosten vallen:

 • kosten van huur en servicekosten;
 • kosten van de hypotheekaflossing en rente voor de woning;
 • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;
 • kosten van OZB en de opstalverzekering;
 • overige kosten ter beoordeling van de gemeente (maatwerk).

We gaan uit van maximaal woonkosten € 1.500,00 per maand.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK 2?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK 2-uitkering als u voldoet aan o.a. deze voorwaarden: 

 • u woont zelf permanent in de woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent; 
 • u bent ouder dan 18 jaar;
 • u kunt uw vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen of uit uw vermogen betalen;
 • uw inkomen in oktober, november en december 2020 is lager dan uw inkomen in december 2019;
 • dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
 • uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
 • u had op 31 december 2020 minder dan € 31.340 (alleenstaanden) of 62.680 (echt)paren/samenwonenden) aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening en de waarde van beleggingen of bitcoins van uzelf en uw eventuele partner.

Hoe hoog is de TONK 2-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK 2-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen en beschikbare vermogen;
 • eventuele medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen;

het deel van de kosten wat u zelf kunt betalen.De maximale tegemoetkoming is € 4.500 voor een alleenstaande (ouder) en € 6.750 voor een echtpaar voor de gehele periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

Hoe lang duurt de TONK 2-uitkering?

U kunt de TONK 2-uitkering over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK 2-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

TONK 2 als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK 2-uitkering.

Hoe vraagt u TONK 2 aan?

Om de TONK 2-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier downloaden en volledig invullen en ondertekenen. U kunt ook mailen naar TONK@nijkerk.eu of bellen naar 14 033 en vragen of wij een aanvraagformulier naar u opsturen.

Zorgt u er voor dat wij uw aanvraag vóór 1 december 2021 hebben ontvangen?