Heeft u vragen over geldzaken of schulden, hulp nodig bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering of wilt u zich oriënteren op bedrijfsbeëindiging en werken in loondienst? De gemeente Nijkerk biedt ondersteuning via het Geldloket Amersfoort. 

Ondernemers die gebruik willen maken van de diensten van het Geldloket kunnen terecht op de website van het Geldloket via www.geldloket.nl/thema/eigen-onderneming(externe link) of telefonisch via (033) 800 99 70.

Als een ondernemer zich meldt bij het Geldloket wordt er altijd eerst een intakegesprek gehouden waarin de hulpvraag van de ondernemer centraal staat. Daarbij is er nadrukkelijk ruimte voor de privé situatie van betrokkene. Er wordt gekeken voor welke ondersteunende regelingen de ondernemer in aanmerking komt.

Als er vraagstukken zijn die om aanvullende ondersteuning of begeleiding vragen wordt er een Quickscan afgenomen. Deze scan is gericht op:

  • Het verkrijgen van duidelijkheid over het perspectief van de bedrijfsactiviteiten en de rol die corona heeft gespeeld in het ontstaan van problemen. Indien nodig wordt de hulp ingeschakeld van de gemeente Nijkerk of het Werkgevers Servicepunt Amersfoort.
  • Het signaleren van (dreigende) schuldenproblematiek. Het Geldloket werkt hierin nauw samen met partners van de gemeente Nijkerk; Menzing & Partners en het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK).