Let op: Een afspraak maken bij het loket voor Burgerzaken of andere producten van Nijkerk is GRATIS. Websites die dit tegen betaling aanbieden, proberen u op te lichten. Pas daarvoor op, betaal dit niet. U maakt kosteloos een afspraak op onze website. 

Heeft u een uittreksel nodig uit de Basisregistratie Personen (BRP) of bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag (VOG)? Of wilt u een afspraak maken bij het loket voor Burgerzaken?

U kunt dit rechtstreeks met de gemeente regelen. Voor een uittreksel, verklaring omtrent gedrag, etc. brengt de gemeente de normale leges (kosten) in rekening. Het maken van een afspraak bij de gemeente is gratis. 


Er zijn instanties actief die dit soort zaken tegen betaling voor u, online, willen regelen. Zij vragen om privacy gevoelige, persoonlijke informatie en soms zelfs een scan van het paspoort of ID-kaart. Voor die “dienstverlening” worden dan vervolgens kosten in rekening gebracht terwijl u ook de normale leges moet betalen aan de gemeente. Zelfs voor het maken van een afspraak bij de gemeente brengen die instanties kosten in rekening. De gemeente Nijkerk werkt niet samen met deze instanties. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. 

Bij gemeenten komen steeds vaker klachten binnen over deze handelswijze. Heeft u een uittreksel of een VOG nodig of wilt u een afspraak maken, doe dat dan rechtstreeks via  onze website www.nijkerk.eu. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer 14 033 van de gemeente Nijkerk.