Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Op 7 juli 2022 is bekend geworden dat het bedrag van € 800 verhoogd kan worden naar €1.300. Iedereen die al een aanvraag heeft gedaan hoeft niet opnieuw een aanvraag te doen. Als u de betaling van € 800 al heeft ontvangen, dan krijgt u automatisch een nabetaling van € 500. De gemeente Nijkerk is van plan de € 500 in de eerste helft van oktober 2022 na te betalen.

Toeslag aanvragen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? U kunt tot 15 mei 2023 een aanvraag indienen via onze website. De energietoeslag wordt maximaal één keer per huishouden verstrekt. Dit betekent als iemand op uw adres al een energietoeslag heeft ontvangen, u deze niet nogmaals kunt krijgen. 

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk op www.nijkerk.eu/energietoeslag, stuur een mail naar energietoeslag@nijkerk.eu of bel (033) 247 22 22. 
Wilt u een papieren aanvraagformulier? Haal deze op bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt hiervoor ook bellen of mailen.