Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

De energietoeslag was eerst € 800,-. Dit bedrag is pas verhoogd naar € 1.300,-. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen als u de energietoeslag van € 800,-- al heeft gekregen. U krijgt dan automatisch een nabetaling van € 500,--  in de eerste helft van oktober.

Toeslag aanvragen

Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen voor een energietoeslag via onze website https://www.nijkerk.eu/energietoeslag. Op de website staan ook de voorwaarden. Bijvoorbeeld hoe hoog uw gezamenlijke inkomen maximaal mag zijn. De energietoeslag wordt maximaal één keer per huishouden verstrekt. Dit betekent als iemand op uw adres al een energietoeslag heeft ontvangen, u deze niet nogmaals kunt krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk op https://www.nijkerk.eu/energietoeslag of stuur een mail naar energietoeslag@nijkerk.eu of bel (033) - 247 22 22.

Wilt u een papieren aanvraagformulier? Haal deze op bij de receptie van het Stadhuis. U kunt hiervoor ook bellen of mailen.