Onafhankelijk worden van aardgas

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het aardgasnet. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbranding komt er CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast is de voorraad niet oneindig en bovendien wordt de aardgaswinning in Groningen beëindigd. Dat maakt ons afhankelijk van aardgas uit het buitenland. En dat is niet altijd wenselijk. Nijkerk kiest daarom voor duurzame energie die we zelf opwekken en voor energiebesparing. Want wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken.

De gemeente is op dit moment druk bezig met de Transitievisie Warmte. Eind 2021 zal de gemeente een plan vaststellen, waarin duidelijk wordt welke wijken het eerst aan de beurt zijn. Inwoners van deze wijken krijgen dan een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep op wijkniveau, waarin ze de transitie van hun eigen wijk met de gemeente kunnen bespreken.

Alvast transitie-gereed

Voor mensen die binnenkort toe zijn aan een verbouwing, is het zinvol om dat alvast duurzaam te doen. Door bijvoorbeeld het huis goed te isoleren, zodat u minder energie nodig heeft om het huis te verwarmen (of te koelen). Of door zonnepanelen te plaatsen, zodat u uw eigen energie duurzaam opwekt. Zo kunt u uw huis stap voor stap transitie-gereed maken.

Meer lezen? Lees meer over het beleid van de gemeente of hoe u uw huis kunt verduurzamen op: www.duurzaam-nijkerk.nl