Home > Bestuur > Aanbestedingsbeleid

Aanbestedingsbeleid

De gemeente heeft als overheidsorganisatie een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om inkopen. De gemeente is namelijk niet alleen opdrachtgever maar ook wetgever en handhaver. Dit impliceert dat de gemeente bestaande wet en regelgeving zorgvuldig moet naleven en verantwoording moet afleggen over de besteding van overheidsgeld.

Ook de gemeenteraad let in haar kader stellende en controlerende rol goed op bij aanbestedingen en inkoopbeleid van de gemeente Nijkerk. De gemeente Nijkerk heeft in een nota vastgelegd waar het aanbestedingsbeleid en projectrealisatie allemaal aan moet voldoen. Daarnaast heeft de gemeente Nijkerk zogenaamde ‘Algemene Inkoopvoorwaarden’. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk, afdeling Inkoop via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden