Home > Bestuur > Adviescommissies > Sociaaldomeinraad

Sociaaldomeinraad

De Sociaaldomeinraad geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Het zijn onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De Sociaaldomeinraad zet zich in als klankbord voor inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in het dagelijkse leven of die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensvoorziening van de gemeente.

De Sociaaldomeinraad is een onafhankelijke commissie die bestaat uit elf leden die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werk ervaring betrokken zijn bij het sociaal domein. De Sociaaldomeinraad is een fusie van de voormalige Wmo-adviesraad en commissie cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand. Sinds begin 2016 werken deze commissies nauw samen en vanaf oktober 2016 onder de nieuwe naam Sociaaldomeinraad.

Vragen of opmerkingen?

De commissie is benieuwd naar uw ervaringen en reacties op het beleid van de gemeente, zodat zij dit als input kan meenemen. Zij vergadert in principe elke laatste donderdagmiddag van de maand tussen 13.30 en 15.00 uur.
Een keer een vergadering bijwonen of heeft u andere vragen of opmerkingen voor de Sociaal Domeinraad? Neem dan contact op met het secretariaat via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 033 of per email sociaaldomeinraad@nijkerk.eu.

De Sociaaldomeinraad heeft een rol op verschillende vlakken:
  1. Signalerende functie (via contacten met de zorgafnemers/clientenraden e.d.)
  2. Klankbordfunctie voor gemeente en inwoners (meedenken)
  3. Gevraagd maar ook ongevraagd advies uitbrengen op grond van signalen uit de samenleving
  4. Toetsende functie (via duidelijke monitoring)
  5. Participatie in de dialooggroepen  van "Samen aan Zet"

Meer informatie over de rol en functies van de Sociaaldomeinraad kunt u lezen in het statement dat u onderaan de pagina vindt.

De Sociaaldomeinraad is geen klachtencommissie voor de behandeling van individuele gevallen.

Via de onderstaande link kunt u recente agenda's, verslagen en adviezen van de Sociaaldomeinraad vinden. Meer achtergrondinformatie over cliëntenparticipatie in het sociaal domein kunt u ook vinden via de Landelijke Cliëntenraad, Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Zorgbelang Gelderland.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden