Home > Bestuur > Bekendmakingen > omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Langestraat 33, Nijkerk

Aanvraag omgevingsvergunning Langestraat 33, Nijkerk

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: aanvraag omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3861BM33
Publicatiedatum: 09-10-2019

De beslistermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning wordt verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)

Schilderen van gedicht op zijgevel

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden