Home > Bestuur > Bekendmakingen > omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Langestraat 43, Nijkerk

Aanvraag omgevingsvergunning Langestraat 43, Nijkerk

RSS
Dit item is verlopen op 29-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: aanvraag omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3861BM43
Publicatiedatum: 20-11-2019

De beslistermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning wordt verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)

Onderhouden en verstevigen constructie van monumentaal pand

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden