Home > Bestuur > Bekendmakingen > omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Spochthoornseweg 4, Nijkerk

Aanvraag omgevingsvergunning Spochthoornseweg 4, Nijkerk

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: aanvraag omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3862RP4
Publicatiedatum: 20-03-2019

De beslistermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning wordt verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)

Gedeeltelijk vervangen dakconstructie bijgebouwen

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden