Home > Bestuur > Bekendmakingen > apv vergunning > Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: apv vergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3861, 3862, 3863, 3871
Publicatiedatum: 12-02-2020

Ter uitvoering van artikel 4.1.2, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003, hebben burgemeester en wethouders van Nijkerk op 4 februari 2020 het volgende besloten.

Aangewezen dagen en plaatsen als collectieve festiviteit

De volgende dagen zijn aangewezen als collectieve festiviteit, ten behoeve van het vermelde evenement in de daarbij vermelde woonplaats(en):

  1. Maandag 20 april 2020, Boerenmaandag in Nijkerk
  2. Maandag 27 april 2020, Koningsdag in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken
  3. Nacht van Nijkerk in Nijkerk (datum nog niet bekend)
  4. Zaterdag 29 augustus 2020, Dorpsdag in Hoevelaken

Reden van de aanwijzing

Op de aangewezen dagen gelden ruimere normen voor geluid en licht, zodat optredens van live-bands e.d. mogelijk zijn.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking  van dit besluit worden ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de website www.nijkerk.eu/bezwaarmaken.

In afwachting van de beslissing op bezwaar kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan digitaal een verzoekschrift worden ingediend via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken: bel 14 033

Openingstijden