Home > Bestuur > Bekendmakingen > verordeningen en reglementen > Beleidsregel antenne-installatie

Beleidsregel antenne-installatie

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen
Publicatiedatum: 16-04-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in ex artikel 4:84 Awb onder de naam ‘Beleidsregel antenne-installatie’ bekend dat deze beleidsregel op 9 april 2019 is vastgesteld.

De beleidsregel actualiseert het bestaande beleid en voorziet daarmee in een helder beleidskader om tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van de antenne-installaties te komen en houdt meer rekening met de maatschappelijke wens tot het plaatsen van antenne-installaties in de gemeente.

De beleidsregel heeft vanaf 23 augustus 2018 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 15 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoorden, waarna Burgemeester en wethouders met inachtneming van de zienswijzen de beleidsregel definitief vastgesteld hebben.

Inwerkingtreding

De beleidsregel antenne-installatie van de gemeente Nijkerk treedt in werking na bekendmaking.

Inzage

De vastgestelde beleidsregel ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 voor zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden