Home > Bestuur > Bekendmakingen > omgevingsvergunning > Melding Activiteitenbesluit Wittenburg 87, Nijkerk

Melding Activiteitenbesluit Wittenburg 87, Nijkerk

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: milieuvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3862EC87
Publicatiedatum: 08-05-2019

Realiseren gesloten bodemenergiesysteem

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden