Home > Bestuur > Bekendmakingen > verkeersbesluit > Verkeersbesluit aanleggen zebrapad Oosterinslag bij rotonde met Oosterinslag/Koninginneweg

Verkeersbesluit aanleggen zebrapad Oosterinslag bij rotonde met Oosterinslag/Koninginneweg

RSS
Dit item is verlopen op 19-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verkeersbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3871AL, 3871JZ, 3871KZ, 3871AA, 3871AD
Publicatiedatum: 19-12-2018

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

tot aanleggen van een voetgangersoversteekplaats middels het plaatsen van nieuwe markering, te weten zebrapad, en bord L2 op de Oosterdorpsstraat ten oosten en westen van de rotonde met de Oosterinslag en Koninginneweg.

Bezwaarprocedure

Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen 6 weken na publicatiedatum van dit  verkeersbesluit uw bezwaar naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. U dient in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp vermelden. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit ontwerp besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!

U kunt ook het online formulier hieronder gebruiken om bezwaar te maken.

Voor informatie over  het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de heer R. Kuin (telefoon: 14 033) van het team Vakspecialisten.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden