Home > Bestuur > Bekendmakingen > verkeersbesluit > Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen

RSS
Dit item is verlopen op 19-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verkeersbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3862SE, 57, 3862TB, 73, 3862GP, 6, 3862KW, 1
Publicatiedatum: 19-12-2018

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

door plaatsing van borden E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische auto’s”, tot het aanwijzen van parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van een elektrische voertuig op:

  1. twee parkeervakken naast Ganzenhof 1, Nijkerk
  2. twee parkeervakken tegenover Debussylaan 6, Nijkerk
  3. twee parkeervakken naast Boomgaard 73, Nijkerk
  4. twee parkeervakken naast Van Oldenbarneveltstraat 57

Bezwaarprocedure

Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen 6 weken na publicatiedatum van dit  verkeersbesluit uw bezwaar naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. U dient in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp vermelden. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit ontwerp besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!

U kunt ook het online formulier hieronder om bezwaar te maken.

Voor informatie over  het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de heer R. Kuin (telefoon: 14033) van het team Vakspecialisten.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden