Home > Bestuur > Bekendmakingen > verkeersbesluit > Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen

RSS
Dit item is verlopen op 17-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verkeersbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3862KT, 3862KV
Publicatiedatum: 17-04-2019

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

door plaatsing van borden E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen”, tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van een elektrische voertuig:

Bezwaarprocedure

Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen 6 weken na publicatiedatum van dit  verkeersbesluit uw bezwaar naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. U dient in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp vermelden. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit ontwerp besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk, met team Vakspecialisten (telefoonnummer: 14 033 / of via e-mail: gemeente@nijkerk.eu).

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden