Home > Bestuur > Bekendmakingen > verkeersbesluit > Verkeersbesluit instellen 30 km/u-zone Dokter Van der Kolkstraat, Nijkerkerveen

Verkeersbesluit instellen 30 km/u-zone Dokter Van der Kolkstraat, Nijkerkerveen

RSS
Dit item is verlopen op 20-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verkeersbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3864HB
Publicatiedatum: 20-03-2019

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

Een 30 km/uur zone in te stellen in de Dokter van der Kolkstraat en aansluitende wegen tussen de Winkelmanstraat en de Vrouwenweg door het plaatsen van een verkeersbord conform model A01-ZB en A02-ZE als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990.

Bezwaarprocedure

Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen 6 weken na publicatiedatum van dit verkeersbesluit uw bezwaar naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. U dient in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp vermelden. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit ontwerp besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!

U kunt ook gebruik maken van de online mogelijkheid onderaan de pagina om bezwaar te maken

Voor informatie over  het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk, team Vakspecialisten (via telefoonnummer: 14 033).

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden