Home > Bestuur > Bekendmakingen > verkeersbesluit > Verkeersbesluit wijziging voorrang fietser kruising Holkerweg-Bunschoterweg-Bieslook

Verkeersbesluit wijziging voorrang fietser kruising Holkerweg-Bunschoterweg-Bieslook

RSS
Dit item is verlopen op 19-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verkeersbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3863DW, 3861PA, 3861PB, 3861PE, 3861PD, 3861PG
Publicatiedatum: 19-12-2018

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

• tot het instellen van voorrang voor het fietsverkeer uit de richting Doornsteeg voor fietsers en voetgangers door het verwijderen van de bestaande haaietanden en bord B06 op het fietspad en het plaatsen van nieuwe markering, te weten haaietanden en van bord B06, op het fietspad langs de Holkerweg / Bunschoterweg aan weerszijden van het fietspad vanuit Doornsteeg;

• tot het verlengen van de voetgangersoversteek om voorrang te krijgen op de fietsers op de Holkerweg door het plaatsen van bord L2 en het aanbrengen van markering (zebrapad).

Bezwaarprocedure

Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen 6 weken na publicatiedatum van dit verkeersbesluit uw bezwaar naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. U dient in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp vermelden. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit ontwerp besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!

U kunt ook het online formulier hieronder gebruiken om bezwaar te maken.

Voor informatie over  het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de heer R. Kuin (telefoon: 14 033) van het team Vakspecialisten.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden