Home > Bestuur > Bekendmakingen > omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Perzik 2, Nijkerk

Verleende omgevingsvergunning Perzik 2, Nijkerk

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verleende omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3861TT2
Publicatiedatum: 11-12-2019

Realiseren gesloten bodemenergiesysteem (OBM)

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden