Home > Bestuur > Bekendmakingen > besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

RSS
Dit item is verlopen op 04-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP
Publicatiedatum: 04-03-2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekswinkel is gebleken, dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP.

Geslachtsnaam en voorletters geboortedatum laatst bekende adres datum besluit
van Olmen, A.J. 21-04-1963
Veenlanden 76,
3871 RE Hoevelaken 
01-03-2019
de Graaf, W.A. 14-02-1969
Spoorstraat 39,
3862 AC Nijkerk
01-03-2019
Tokarski, M.M. 07-10-1995 Amersfoortseweg 104,
3862 NE Nijkerk
01-03-2019
Marcinkowska, J. 18-06-1991 Vetkamp 2,
3861 JP Nijkerk
01-03-2019
Gallas, M. 14-04-1993 Singel 36,
3861 AE Nijkerk
01-03-2019

Tegen dit besluit kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden