Home > Bestuur > Bekendmakingen > besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

RSS
Dit item is verlopen op 20-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP
Publicatiedatum: 20-06-2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekswinkel is gebleken, dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Laatste bekende adres Datum besluit
Dodds, T.G. 13-03-1977​​ Lagebrinkerweg 13,  3871RT Hoevelaken  20-06-2019
Kroon, T.A.P. 31-13-1973 Klaarwater 3, 3871 KV Hoevelaken 20-06-2019
Góma, B.B. 04-12-1969 Oude Barneveldseweg 30, 3862 WX Nijkerk 20-06-2019
Mach, D 27-02-1976 Van Oldenbarneveltstraat 41, 3862 SC Nijkerk 20-06-2019
Piszcz, M.Z.​ 28x09-1983 Olevoortseweg 41, 3861 MH Nijkerk 20-06-2019

Tegen dit besluit kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden