Home > Bestuur > Bekendmakingen > besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

RSS
Dit item is verlopen op 12-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP
Publicatiedatum: 11-07-2019

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken, dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP.

Geslachtsnaam en voorletters:

geboortedatum:

laatst bekende adres: 

Datum besluit

Vertrokken naar onbekende bestemming
van de Weerdt, R.  20-03-1979 Goudenregenlaan 10, 3862 GC Nijkerk 11-07-2019
Kondraciuk, L 06-05-1985    Laakweg 40, 3864 LD Nijkerkerveen 11-07-2019
Kozieł, M.M.                                                       27-05-1996 Willem- Alexanderdreef 3, 3871 CK Hoevelaken 11-07-2019
Wiesiołek, R.    29-10-1990 Willem- Alexanderdreef 3, 3871 CK Hoevelaken 11-07-2019
Deberry, S.M 03-07-1976 Kard. Alfrinklaan 52, 3861 DH Nijkerk 11-07-2019
Perryman, S.M. 20-01-1986 Amandel 35, 3861 TM Nijkerk 11-07-2019
Imelova, V.H. 23-08-2018 Amandel 35, 3861 TM Nijkerk 11-07-2019

Tegen dit besluit kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden