Home > Bestuur > Bekendmakingen > besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

RSS
Dit item is verlopen op 21-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP
Publicatiedatum: 20-09-2019

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Laatste bekende adres Datum besluit
Pot, G.J.M 12-02-1987 Dirk Ruitenbeekstraat 40,
3864 GB Nijkerkerveen
20-09-2019
Malerczyk, M.W. 20-07-1992 Martinus Zwetslootstraat 36,
3861HK Nijkerk 
20-09-2019
Malerczyk, Z.M 21-05-2017 Martinus Zwetslootstraat 36,
3861HK Nijkerk 
20-09-2019
Vašková, K. 24-06-1989 Zuiderinslag 8,
3871 MR Hoevelaken
20-09-2019
Van den Hurk, D.  25-07-1977 Zuiderinslag 8,
3871 MR Hoevelaken
20-09-2019
Lijnbach, M. 15-01-2019 Zuiderinslag 8,
3871 MR Hoevelaken
20-09-2019

Tegen dit besluit kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden