Home > Bestuur > Bekendmakingen > besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP
Publicatiedatum: 06-12-2019

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Laatste bekende adres Datum besluit
van der Veen, L. 14-02-1980 Kolkstraat 27
3861AK Nijkerk
06-12-2019
Dosiak, B.A. 12-08-1995
Amersfoortseweg 104
3862 NE Nijkerk
06-12-2019
Hanna, N 19-03-1977
Lindenlaan 8
3862 EM Nijkerk
06-12-2019
Eluku-Mbemba, B. 15-11-1984
Kombuis 153
3863 VP Nijkerk 
06-12-2019

Tegen dit besluit kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden