Home > Bestuur > Bekendmakingen > besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

RSS
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: besluit ambtshalve wijziging gegevens in BRP
Publicatiedatum: 14-02-2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken, dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Laatste bekende adres Datum besluit
Ilczuk, P. 31-01-1987 Talmastraat 6
3864 DE Nijkerkerveen
14-02-2020
Palásti, J. 28-01-1970
Bunschoterweg 35a
3861 MK Nijkerk
14-02-2020
van 't Pad Bosch, B.A.G. 17-06-1972 Kostverloren 39
3863 BB Nijkerk
14-02-2020
Janssen, H.F. 18-09-1954 Andreaslaan 3
3871 MB  Hoevelaken
14-02-2020
Janssen, D. 15-08-2000 Andreaslaan 3
3871 MB  Hoevelaken
14-02-2020

Tegen dit besluit kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken: bel 14 033

Openingstijden