Home > Bestuur > Collegevorming na verkiezingen

Collegevorming na verkiezingen

VIa deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

 • Wethouders en gemeenteraadsleden geïnstalleerd

  (15-06-2018)

  Tijdens de raadsvergadering op 14 juni 2018 werd het coalitieakkoord besproken en werden vier wethouders en drie raadsleden geïnstalleerd.
  Na de opening van de vergadering door de voorzitter, gaf de formateur de heer E. Klein, een toelichting op het formatieproces.
   

 • Formatiebesprekingen in de gemeente Nijkerk

  (15-05-2018)

  ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD hebben overeenstemming bereikt over de contouren van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is te typeren als een akkoord op hoofdlijnen. Vanuit de hoofdlijnen worden accenten gelegd en doelen geformuleerd.

 • Formatie nieuw college van start

  (24-04-2018)

  De informateur, Dick van Hemmen, adviseerde om een formateur te benoemen die een coalitie van ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD verder onderzoekt.

 • Advies van de informateur voor de vorming van een college in de gemeente Nijkerk

  (19-04-2018)

  Donderdagochtend 19 april heeft informateur Dick van Hemmen in een openbare bijeenkomst advies uitgebracht over de vorming van een college in de gemeente Nijkerk.
  Zijn advies is om een formateur te benoemen die een coalitie van ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD verder onderzoekt en vorm geeft.

 • Informateur brengt advies uit voor vorming college Nijkerk

  (17-04-2018)

  Informateur Dick van Hemmen heeft zijn werkzaamheden afgerond. Op donderdag 19 april zal hij in het openbaar zijn advies uitbrengen over de mogelijkheden voor de vorming van een college in Nijkerk.

 • Dick van Hemmen informateur Nijkerks college

  (27-03-2018)

  De heer Dick van Hemmen is bereid gevonden op te treden als informateur. Hij zal advies uitbrengen over de mogelijkheden voor de vorming van een college in Nijkerk. Daarvoor zal hij gesprekken voeren met alle fracties in de gemeenteraad. De heer van Hemmen was van 2002 tot 2016 burgemeester van Nunspeet, daarvoor was hij onder andere lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

 • Openbare verkenning vervolg na verkiezingen

  (23-03-2018)

  Aanstaande zaterdag 24 maart is er een openbare bijeenkomst waarin de vijf partijen in de Nijkerkse gemeenteraad bijeen komen om de vervolgstappen voor de vorming van een college  te verkennen.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden