Home > Bestuur > Inkoopbeleid en -voorwaarden

Inkoopbeleid en -voorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Nijkerk inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het indienen van offertes en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit, koopt de gemeente Nijkerk regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam "Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)". Het inkoopbeleid van de gemeente Nijkerk en de ISNV is in 2017 opnieuw vastgesteld. U kunt het inkoopbeleid onderaan deze pagina downloaden.

Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden voor het leveren van goederen en diensten zijn per 2017 opnieuw vastgesteld. Tenzij specifiek anders aangegeven gelden deze voorwaarden bij alle inkopen die door de gemeente worden gedaan op het gebied van leveringen en diensten.

De gemeente Nijkerk koopt regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam "Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)". Om deze reden zijn gezamenlijke inkoopvoorwaarden opgesteld die in beide situaties worden toegepast. U kunt de Algemene Inkoopvoorwaarden onderaan de pagina downloaden.

Aanbestedingsbeleid

Informatie over ons aanbestedingsbeleid en lopende aanbestedingen vindt u op de pagina Aanbestedingsbeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken en Inkoop via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden