Home > Bestuur > Raadsgriffie

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en de leden daarvan bij het raadswerk en geeft daarbij zo nodig advies. De griffie werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal.

Hiernaast zorgt de griffie voor de administratieve processen rond de vergaderingen voor de raad (agenda, vergaderstukken, verslaglegging e.d.). U kunt als inwoner bij de griffie terecht met alle (algemene) vragen over de gemeenteraad en de gang van zaken rondom raadsbijeenkomsten.

De griffie wordt gevormd door A.G. (Aline) Verhoef-Franken (raadsgriffier), M.L. (Marie-Louise) de Jong (raadsadviseur) en F.J.A. (Hanneke) Meijer-de Leeuw (raadsadviseur).

Voor informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 033 of per e-mail griffie@nijkerk.eu.


Van links naar rechts: Marie-Louise de Jong, Aline Verhoef-Franken, Hanneke Meijer-de Leeuw

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden