Home > Bestuur > Wat doet de raad?

Wat doet de raad?

Leden van een gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van een gemeente. Ze worden gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen, die eens in de vier jaar worden gehouden.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de kaders vast van het gemeentelijke beleid. Het college van burgemeester en wethouders zorgt daarna voor de uitvoering van dat beleid. De gemeenteraad controleert vervolgens weer of het college het beleid goed uitvoert.

De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B&W), het dagelijks bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. Daarnaast kan de raad een beroep doen op ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden