Home > Bestuur > We gaan ANDERS

We gaan ANDERS

We gaan ANDERS is het verandertraject van de ambtelijke organisatie van de gemeente Nijkerk. De veranderende rollen van samenleving en gemeente, bezuinigingen en mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken waren de aanleiding voor de veranderingen.

Verandervisie

In 2015 heeft de gemeenteraad een Verandervisie ‘Anticiperen op Participeren’ vastgesteld. Daarin staat de visie van de gemeente:  “Het behoud van welzijn en voorzieningen door partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en samenleving, waarbij de samenleving leidend is en de gemeente volgend.” Met andere woorden: de gemeente is er voor die zaken waarvan de Nijkerkse samenleving of de wetgever vindt dat die moeten gebeuren, maar die de samenleving niet zelf kan of mag uitvoeren. Bij de uitvoering van deze taken voegen we zoveel mogelijke waarde aan de samenleving toe.

De kernwaarden waaruit we werken, zowel intern als tussen gemeente en inwoner:

  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid (als je vertrouwen krijgt moet je je verantwoordelijkheid nemen)
  • eigen kracht

Belangrijk in de nieuwe cultuur van de gemeentelijke organisatie is dat:

  • niet de regels of systemen de handelswijze bepalen, maar vakkennis en ervaring
  • we werken op de plek en op het tijdstip die het meest effectief zijn
  • medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen loopbaan en ontwikkeling.

Er is voor gekozen om gemeenteraad, college en organisatie samen te laten werken aan de veranderingen, zowel intern als met de samenleving.

Hieronder vindt u links naar een aantal onderdelen die uitgelicht zijn.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden