In opdracht van de gemeente Nijkerk is er in het voorjaar 2021 een boomveiligheidscontrole uitgevoerd in de wijk Paasbos en het Buitengebied van Nijkerk. De snoeimaatregelen die hieruit voortvloeien worden in het najaar 2021 uitgevoerd door Flier Boomspecialisten B.V. Deze aannemer doet het onderhoud aan de bomen in onze gemeente.

Voortgang van de werkzaamheden

De werkzaamheden zullen medio eind december 2021 worden afgerond met een uitloop naar januari 2022. Via de website van De Flier is de voortgang van de snoeiwerkzaamheden te zien. De oranje gekleurde bolletjes zijn de te snoeien bomen. De grijs gekleurde bolletjes zijn de niet snoeibehoeftige bomen. De groen gekleurde bolletjes zijn de bomen die gesnoeid zijn.

Excuses voor eventuele overlast die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. Mogelijk vraagt de aannemer uw auto of andere obstakels weg te halen. Wij vragen uw begrip hiervoor.