In 2021 daalde de totale hoeveelheid bij huishoudens opgehaald en bij milieustraten ingezameld afval met 3%, van 523 per inwoner in 2020 naar 506 in 2021. Vooral de hoeveelheden grof tuinafval, hout, puin en grond namen– na een flinke toename in 2020 – weer af. De hoeveelheid ingezameld groente-, fruit- en tuinafval (gft) nam juist toe. De hoeveelheid huishoudelijk restafval dat door gemeenten werd ingezameld bedroeg 199 kg per inwoner in 2021. In 2020 was dat nog 209 kg.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In gemeente Nijkerk was er voor het restafval een daling waar te nemen van 115 kg in 2020 naar 105 kg per inwoner in 2021.