Via GBLT betaalt u de hondenbelasting aan de gemeente. GBLT (voorheen Tricijn) heft en int belastingen naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Nijkerk. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus, Tricijn.

Wat houdt de controle in?

De controleurs van GBLT controleren in de hele gemeente. Dit doen zij steekproefsgewijs door een bezoek aan huis. Treft de controleur u niet thuis, maar heeft hij wel het vermoeden dat u een hond heeft, dan laat hij een brief achter met het verzoek om uw hond(en) aan te melden. In deze brief staat hoe u kunt reageren. Ook wanneer u geen hond heeft, kunt u dit op het formulier aangeven en laten weten aan GBLT. Blijkt uit de controle dat u een hond heeft, maar deze nog niet heeft aangemeld, dan kan GBLT tot drie jaar terug een belastingaanslag opleggen.

Wie voert de controle uit?

Het Velpse bureau LEGITIEM BV voert in opdracht van GBLT de controle uit. De controleur heeft een legitimatiebewijs bij zich. Daar kunt u naar vragen.

Heeft u een hond aangeschaft en bent u vergeten om de hond aan te melden?

Als u vergeten bent om uw hond(en) aan te melden, doet u dit dan zo snel mogelijk alsnog. Dit kunt u digitaal regelen. Ga naar Mijn Loket op de website gblt.nl (inloggen met
uw DigiD);

Wat moet u doen als u een hond in huis neemt?

Als u een hond in huis neemt, moet u dit binnen 14 dagen na de komst van de hond(en) melden aan GBLT. Dit doet u digitaal via Mijn Loket op de website gblt.nl.

Wat als u geen hond(en) meer heeft?

Heeft u geen hond(en) meer, dan moet u deze hond(en) afmelden. Dit doet u digitaal via Mijn Loket op de website gblt.nl.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u liever schriftelijk aangifte doen? Neem contact op met GBLT
via 088-0645555 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).