Cultuur en erfgoedinstellingen, dorps- en buurthuizen en lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd (zoals scoutinggroepen, speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk) kunnen bij aantoonbaar financieel verlies door corona in aanmerking komen voor financiële compensatie. De gemeente heeft daarvoor een subsidieregeling opgesteld.
 

Veel maatschappelijke organisaties lijden financiële schade door de coronacrisis. Sommige sectoren, zoals sportverenigingen, zijn rechtstreeks door het Rijk al (deels) gecompenseerd. Voor een aantal andere maatschappelijke sectoren hebben de gemeenten van het Rijk extra geld ontvangen in het gemeentefonds. Dit betreft onder andere dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties op het gebied van jeugd en lokale culturele voorzieningen. Via een tijdelijke subsidieregeling kan de gemeente deze organisaties met financiële schade door corona tegemoet komen.

Voorwaarden

  • Er moet een aantoonbaar verlies zijn als gevolg van corona.
  • Organisaties hebben zelf hun uiterste best gedaan om kosten te beperken en/of opbrengsten op peil te houden.
  • De reguliere subsidie van een instelling wordt betrokken bij de beoordeling van de tijdelijke regeling. Waar mogelijk wordt eerst de reguliere subsidie van de instelling ingezet om tekorten te dekken voordat een beroep op de tijdelijke subsidieregeling kan worden gedaan.
  • De tijdelijke subsidieregeling geldt alleen voor schade die niet vanuit andere compensatieregelingen gedekt wordt.
  • Maximaal 75% van de netto schade tot en met 31 december 2020 wordt gecompenseerd.

Er is in totaal maximaal € 300.000,- beschikbaar. Is het totaal van de aanvragen hoger dan dit bedrag, dan krijgt iedere aanvrager in verhouding een lagere subsidie.

Lees ook de publicatie Tijdelijke subsidieregeling coronasteun, gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Hoe aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen door het online formulier in te vullen. De aanvraag moet uiterlijk 31 januari worden ingediend.