Corona Gezondheidsheidemonitor Jongvolwassenen 2022

Tot en met half juli 2022 hebben jongvolwassenen (16-25 jaar) door heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Hoe doe je mee?

Ga naar www.pandemening.nl en start met het invullen van de vragenlijst.

Waarom meedoen

Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de jongvolwassenen in de regio, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen mee doen. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen en de impact van corona. Mede op basis van deze resultaten kan de gemeente samen met de GGD beter bepalen wat nodig is voor een gezonde toekomst.

Meer weten?

Op Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl) staat meer informatie over het onderzoek