De firma Vaarkamp uit Ede is gestart met het maaien van de bermen in het buitengebied van de gemeente Nijkerk. In het maaionderhoud maakt de gemeente onderscheid tussen functionele bermen en ecologische bermen. 

Functionele bermen

Functionele bermen zijn smalle bermen waar weinig variatie in soorten aanwezig is. Wij verwachten dat er ook nauwelijks kans en ruimte is om de soortenrijkdom te vergroten. Deze bermen worden in 1 werkgang gemaaid door te klepelen. Dit betekent dat het gewas zo fijn gemaakt wordt dat het in de berm kan blijven liggen. Nadeel is dat er geen verschraling van de bodem plaatsvindt.

Dit klepelen heeft wel een positief effect op het fluitekruid. Dit kruid is een belangrijke plant voor de sluipwespen en sluipvliegen. Deze insecten eten de de eikenprocessie rups.

Ecologische bermen

Ecologische bermen worden ecologisch gemaaid. Daarbij is het doel een zo breed mogelijk kruidenassortiment te krijgen en zo min mogelijk grassen. We noemen dit verschralen. De verwachting is dat als je het gemaaide gewas ongeveer 5 tot 10 dagen in de ecologische bermen laat liggen. De zaden komen op de grond terecht. Hierdoor behouden we de kruiden. De massa van het gras wordt zo steeds kleiner en er komt steeds meer ruimte voor andere kruiden.

Sinusbeheer

Ook maaien we enkele percelen met de sinusmethode bijvoorbeeld aan de oostzijde van de Arkervaart. Sinusbeheer is een ecologische maai methode. Er wordt slingerend gemaaid, waarbij ongeveer 50% van het perceel blijft staan. Door gefaseerd te maaien blijft er veel variatie aanwezig. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels. En draagt deze methode bij aan de biodiversiteit.