Er zijn veel vraagstukken in de gemeente Nijkerk. Bijvoorbeeld over wonen en zorg, de vergrijzing en armoede.

Heeft u belangstelling voor het Nijkerkse gemeentelijke beleid op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen (sociaal domein)? Bent u betrokken bij de samenleving en kunt u opkomen voor het algemeen belang van kwetsbare inwoners? Dan bent u degene die we zoeken als lid de Sociaaldomeinraad Nijkerk(SDR)!

De SDR is een onafhankelijke adviesraad die met de gemeente meedenkt over de ontwikkelingen in het sociaal domein. De SDR stimuleert dat inwoners kunnen meepraten in het gemeentelijke beleid. Verder geeft de SDR advies aan de gemeente, ook vanuit signalen uit de samenleving (vooral vanuit kwetsbare inwoners).

Het lidmaatschap van de SDR is vrijwilligerswerk waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. De SDR beschikt over een budget voor scholing en activiteiten.

Vacatures

We hebben twee vacatures in de SDR. Graag horen we of u ons komt helpen om onze kritisch adviserende rol waar te maken. Meer informatie en de vacaturetekst vindt u op www.nijkerk.eu.

Graag horen we van u!

De Sociaaldomeinraad