In de gemeente Nijkerk is de aannemer in mei en begin juni bezig geweest met het bestrijden van de eikenprocessierups. De aannemer heeft een preventief middel gebruikt tegen de eikenprocessierups. Spuiten met bacteriepreparaat Xentari. Dit middel is veilig voor mens en milieu.

Naast deze preventieve behandeling die al is uitgevoerd op verschillende locaties, start de aannemer op korte termijn ook met het wegzuigen van de nesten van de eikenprocessierupsen. Of er dit jaar veel overlast is van de eikenprocessierups, is nog niet te zeggen. Dit is afhankelijk van het weer en of de preventieve maatregelen helpen.

Wegzuigen van de nesten

De aannemer Flier boomspecialisten voert het wegzuigen van de nesten uit. Deze bestrijdingsmethode is alleen bij de gemeentelijke bomen en op locaties waar de meeste overlast wordt verwacht.

Meldingen van rupsen op gemeentelijke bomen zijn welkom

Wanneer u nesten met de eikenprocessierups ziet in de openbare ruimte, kunt u dat doorgeven aan de gemeente Nijkerk. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk 14 033. Stuur u liever een mail? Dit kan naar gemeente@nijkerk.eu. Wij proberen de nesten na een melding, binnen 2 weken te verwijderen.

Wilt u meer weten over deze rupsen dan kunt u informatie vinden op het kennisplatform processierups. Of op onze eigen website, waar meer informatie staat wat u kunt doen bij overlast: Eikenprocessierups | Nijkerk