Update 29 december 2021

Op 1 oktober 2021 is de Tozo gestopt. Heeft u daarna nog een uitkering nodig? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004). Tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 worden de voorwaarden voor het Bbz tijdelijk vereenvoudigd. Wel hoort bij de aanvraag een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw onderneming en is de kostendelersnorm van toepassing.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk van uit het Bbz 2004:

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie. Hiervoor geldt tijdelijk geen vermogenstoets maar wel een levensvatbaarheidstoets. De uitkering wordt maandelijks vastgesteld en u hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. 
 • Een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervoor geldt naast een levensvatbaarheidstoets ook een vermogenstoets.

  U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022 voor 
  1, 2, 3, 4 of maximaal 5 maanden aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor maar niet eerder dan 1 november 2021. Daarbij geldt:  

  • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan; 
  • In december kunt u een uitkering aanvragen voor november, december, januari, februari en/of maart; 
  • In januari kunt u aanvragen voor december, januari, februari en/of maart (de terugwerkende kracht gaat dus over de jaargrens heen); 
  • In februari voor januari, februari en/of maart;
  • In maart per februari en/of maart. 

  De hoogte van de uitkering op grond van het Bbz voor levensonderhoud kan afwijken van de hoogte van de uitkering op grond van de Tozo omdat nu wel rekening wordt gehouden met medebewoners; de (lagere) kostendelersnorm.

  Een aanvraag doen?

  Wilt u een aanvraag doen, dan kunt u een e-mail sturen naar BbzQ4@nijkerk.eu.
  Wij nemen dan binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op. Vermeld in uw mail het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, uw geboortedatum en uw burgerservicenummer (BSN)

  Heeft u na 31 maart 2022 nog een uitkering nodig op grond van het Bbz 2004? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen en geldt naast een levensvatbaarheidstoets ook een vermogenstoets. De hoogte van uw vermogen bepaalt dan mede: 

  • of u recht heeft op een uitkering, en 
  • of u deze als lening krijgt of als gift.

  Uitstel van betaling bedrijfskapitaal TOZO tot 1 juli 2022

  Iedereen die op grond van de Tozo een bedrijfskapitaal(lening) heeft ontvangen krijgt uitstel van betaling van aflossing en rente tot 1 juli 2022.

  Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022 is er geen rente-opbouw.

  De looptijd van de lening wordt verlengd met een jaar en de lening moet zijn afgelost binnen 6 jaar na de uitbetaling.

  U krijgt hierover binnen afzienbare tijd een brief van de gemeente wat dit betekent in uw persoonlijke situatie. 
   

  Vragen?

  Heeft u vragen over het Bbz of Tozo, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur contact opnemen met mevrouw B.M.M. van Bennekom of mevrouw S. Celiker via telefoonnummer 14 033. 

  Aanvullende informatie

  Krijg ik Bbz? Doe de check