Huishoudens met een laag inkomen of een inkomen net boven het sociaal minimum krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten.

Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag van € 200 voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken. Inmiddels is gebleken dat de stijging van de energieprijzen veel sterker is dan eerst gedacht. Men verwacht dat de energieprijzen nog verder zullen stijgen. 
Daarom is op 15 maart bekendgemaakt dat de energietoeslag verhoogd wordt naar ongeveer € 800. Gemeenten gaan deze regeling uitvoeren.

Voor wie is de energietoeslag?

 • Inwoners met een bijstandsuitkering.
 • Inwoners met een inkomen of uitkering op of net boven het sociaal minimum.
 • Zelfstandige ondernemers of zzp’ers met een inkomen of uitkering op of net boven het sociaal minimum.

Betaling toeslag

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, voldoet u in ieder geval aan de voorwaarden. De energietoeslag is inmiddels  aan u uitbetaald.

Toeslag aanvragen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen?  U kunt een aanvraag indienen via het online formulier. U heeft hiervoor DigiD nodig om in te loggen. Heeft u geen DigiD dan kunt u het papieren formulier uitprinten, invullen en opsturen of afgeven op het gemeentehuis.

De energietoeslag wordt maar één keer per huishouden verstrekt. Dit betekent als iemand op uw adres al een energietoeslag heeft ontvangen, u deze niet nogmaals kunt krijgen. Hebt u vragen of wilt u een aanvraagformulier per post ontvangen? Hiervoor kunt u terecht bij Loket MO via telefoonnummer 14 033.

Kosten besparen

De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen waar het kan. Dat gaat veel verder dan alleen de energietoeslag van 800 euro. De gemeente ondersteunt ook bij geldzorgen en schulden. Verder kunnen inwoners de hulp van het energieloket inroepen voor tips om te besparen op de energiekosten. Er zijn verschillende regelingen voor huiseigenaren. Deze zijn te vinden op www.duurzaam-nijkerk.nl.
De gemeente is ook met de woningcorporaties in gesprek om snel meer woningen te verduurzamen, zodat de energierekening verder omlaag kan.
 

Meer informatie

Lees meer over de energietoeslag.

Veel gestelde vragen bij de aanvraag Energietoeslag

Heeft u een vraag over de aanvraag van de Energietoeslag? De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder.

 • Ik heb een aanvraag ingediend, maar ik heb nog geen reactie. Wanneer kan ik een reactie verwachten?
  We hebben sinds 15 mei 2022 dagelijks veel aanvragen ontvangen. Het is daarom erg druk. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. 
  Wij doen ons uiterste best om alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Op dit moment kan het zijn dat u nog geen reactie hebt op uw aanvraag, ook als u deze direct heeft ingediend toen dit mogelijk was. De gemeente mag in principe 8 weken doen over een aanvraag. Wij gaan er van uit dat wij de aanvragen binnen deze termijn kunnen afhandelen. 

  Twijfelt u of uw aanvraag goed is binnengekomen? Dan vragen wij u om niet direct te bellen na het indienen van uw aanvraag, maar hier enkele werkdagen mee te wachten. Er kan enige tijd zitten tussen het moment waarop u uw aanvraag indient, en het moment waarop dit zichtbaar is voor de consulent. Als het voor de consulent zichtbaar is, kunnen wij u zo goed mogelijk informeren!

 • Ik heb mijn huurcontract niet meer. Wat moet ik doen?
  Bent u alleenstaande of een echtpaar? En woont u alleen op uw adres (eventueel samen met uw minderjarige kinderen)? Dan kunt u ook een betaalbewijs van de huur (bankafschrift) inleveren. De brief over de laatste huurverhoging is ook voldoende.
  Wonen er nog andere (meerderjarige) personen op uw adres? Dan kunt u ook de brief met de laatste huurverhoging inleveren. Let op: een bankafschrift met de betaling van de huur is dan dus niet voldoende.
   
 • Ik moet een (kopie van) een geldig legitimatiebewijs tonen/inleveren. Is een rijbewijs ook goed?
  Helaas, een rijbewijs is voor ons niet voldoende. Dat staat in de Participatiewet, de wet die de Energietoeslag regelt. Daarom vragen wij om een geldig paspoort of een geldige ID-kaart.
   
 • Ik krijg niet maandelijks een energienota. Ook heb ik het contract van de energieleverancier niet meer. Wat kan ik inleveren?
  Het moet voor ons duidelijk zijn dat degene die de energietoeslag aanvraagt, ook verantwoordelijk is voor de betaling van de energienota. Daarom vragen wij om dit bewijsstuk. Een vergelijkbaar document, zoals een e-mail gericht aan u over uw verbruik of een printscreen van een overzicht in een app kan voor ons ook voldoende zijn.
  Bent u alleenstaande of een echtpaar? En woont u alleen op uw adres (eventueel samen met uw minderjarige kinderen)? Dan kunt u ook een betaalbewijs van de betaling van de energienota (bankafschrift) inleveren.