Op 15 juni was het de internationale dag tegen ouderenmishandeling. In de gemeente Nijkerk is er de Lokale Alliantie Nijkerk. Het doel is het herkennen, signaleren en stoppen van financiële uitbuiting en ouderenmishandeling. In de alliantie werken verschillende organisaties samen: de gemeente, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden, notarissen, ABN AMRO Bank, Sigma, de politie en Veilig Thuis. Notariaat Van der Weij schreef dit artikel.

'De bankrekeningen bleken bij overlijden van oom Piet (*) bijna helemaal leeg.'
 
'Marie (*) beheert de bankrekeningen van haar moeder, maar betaalt er inmiddels ook haar eigen boodschappen helemaal van. Ze heeft het 'wel verdiend' vindt ze, want de andere kinderen doen immers 'niets' voor moeder.'
 

Veel misbruik

Het zijn verbijsterende cijfers: ruim één op de twintig thuiswonende ouderen heeft te maken met een vorm van mishandeling. De meest voorkomende vorm daarvan is financieel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek onder ouderen (**). De slachtoffers zijn even vaak mannen als vrouwen en zij zitten vaak in een kwetsbare situatie. De plegers zijn vaak bekenden van het slachtoffer. Zestig procent van de plegers is man. Een deel van de plegers heeft zelf ook problemen op financieel en/of emotioneel vlak
 

Lokale Alliantie Nijkerk

Om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan zijn er lokale allianties; ook in Nijkerk. In ons Nijkerkse netwerk delen we onze kennis van financieel misbruik van ouderen. We bundelen onze krachten om dit misbruik bespreekbaar te maken en te voorkomen. Onder meer Veilig thuis, de politie, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en notarissen zitten in de Nijkerkse alliantie. Het notariaat is een van de partijen die zijn kennis via lokale allianties deelt om dit misbruik te voorkomen.
 

Controle is belangrijk

Notarissen kunnen ook hun bijdrage leveren om misbruik te voorkomen. Zo is het verstandig om bij het geven van een volmacht aan een kind/neef/nicht altijd na te denken over de controle van het werk van dit familielid. Dat kan bijvoorbeeld door kinderen samen een volmacht te geven. Of door iemand anders de controle te laten doen als de oudere dat zelf niet meer kan.

Misbruik van ouderen voorkomen, is een taak die we samen kunnen uitvoeren!
Laten we dat dan ook doen!

(*) niet de echte naam
(**) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), 27-06-2018