Heeft u te maken met betalingsachterstanden of schulden, denk dan niet: ach, het komt wel goed. Kom in actie en als het u zelf niet lukt dan is er hulp mogelijk! Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken en komen zo steeds verder in de problemen.

Wat kan ik zelf doen?

Wilt u liever eerst zelf aan de slag met het regelen van uw geldzaken? Hieronder hebben we
verschillende adressen en tips voor u verzameld:

Tips over geldzaken:

Wijzer in Geldzaken en het Nibud helpen u met tips waar u zelf mee aan de slag kan, zodat u uw
geldzaken op orde houdt, tijdens en na de corona crisis.

Bijvoorbeeld:

  • hulp om uw inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten
  • waarop u kunt bezuinigen
  • heeft u recht op extra inkomsten?

Kijk op www.wijzeringeldzaken.nl of www.nibud.nl/consumenten/themas

• Maak uw eigen geldplan Op de website Startpunt Geldzaken vindt u geldplannen voor huishoudens in verschillende omstandigheden. De geldplannen helpen u stap voor stap om uw geldzaken in balans te brengen
en te houden. Kijk op www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk.

Toeslagen aanpassen of aanvragen

Ontvangt u toeslagen en verandert uw situatie? Misschien heeft dat gevolgen voor de toeslagen die u ontvangt. Ook als u nu geen toeslagen ontvangt is het goed om te kijken of u daar misschien wel recht op heeft. Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen.
 

Noodregelingen voor huishoudens

Welke regelingen gelden er nu tijdens de coronacrisis? Het Nibud heeft een coronageldhulp
gemaakt. Kijk op: www.nibud.nl/special/geldwijzer-corona/.

Zelf je schulden regelen

De website zelfjeschuldenregelen.nl is er om mensen met beginnende financiële problemen te helpen zelf een oplossing uit te werken.