Gemeente Nijkerk vraagt inwoners mee te denken over opvangplekken voor asielzoekers

De gemeente Nijkerk gaat op zoek naar één of meer plekken voor de opvang van 278 asielzoekers. Tot 13 juli neemt de gemeente de tijd om ideeën voor mogelijke plekken en reacties op te halen bij haar inwoners. Reageren kan vanaf volgende week via een vragenlijst op de website van de gemeente, via een app of op papier. Ook organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten in de drie kernen en een onlinebijeenkomst, om mensen achtergrondinformatie te geven, vragen te beantwoorden en te helpen met het invullen van de vragenlijst. Alle informatie hierover staat op de pagina Asielzoekers.

Burgemeester Gerard Renkema: “Ons doel is om deze vluchtelingen een goede plek te bieden in een tijdelijke opvang. De eerste stap is dat we bepalen waar we dit het beste kunnen doen. Inwoners, ondernemers en organisaties kennen onze gemeente vaak goed. Hun inzichten zijn belangrijk en zij kunnen ons helpen om een goede beslissing te nemen. We vragen daarom iedereen om mee te denken over hoe en waar wij de asielzoekers goed kunnen opvangen. Ook als mensen zorgen hebben of iets willen betekenen voor de vluchtelingen, dan horen wij dat graag.”

Taakstelling volgens de Spreidingswet

Onlangs heeft de gemeenteraad uitgesproken zich te willen houden aan de taakstelling zoals die in de Spreidingswet is vastgelegd. Ook als deze wet wordt ingetrokken, zoals in het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staat. Dit betekent dat de gemeente Nijkerk op zoek gaat naar één of meer plekken voor 278 asielzoekers, waarvan 24 alleenstaande kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Invullen van een vragenlijst

Mensen kunnen vanaf volgende week tot en met 13 juli via een vragenlijst op de pagina Asielzoekers hun reactie geven. Als eerste kunnen zij aangeven welke zaken zij belangrijk vinden bij het kiezen van een geschikte plek. Verder noemt de gemeente in de vragenlijst een aantal terreinen of gebouwen waar de opvang misschien zou kunnen komen, om de gedachten over mogelijke plekken op gang te brengen. Deze komen ook volgende week op de website. Deelnemers kunnen aangeven wat ze van deze plekken vinden. Ook kan men eigen ideeën indienen voor een geschikte plek. Het kan gaan om gronden waar nu niks op staat, of om leegstaande gebouwen. Tot slot kunnen deelnemers hun algemene aandachtspunten doorgeven. Het invullen van de vragenlijst kan straks ook via de ‘Parta’-app. Deze is te downloaden in de App Store of Google Playstore. De vragenlijst zal ook op papier beschikbaar zijn. Mensen kunnen deze samen met een antwoordenvelop ophalen bij de receptie van het gemeentehuis in Nijkerk of bij het Paashuis in Nijkerk, Bibliotheek in Nijkerk, ’t Veense Hart in Nijkerkerveen, De Stuw in Hoevelaken of bij de Bibliotheek in Hoevelaken.

Inloop bijeenkomsten en een online bijeenkomst

De inloopbijeenkomsten zijn op 27 juni (de Schakel, Nijkerk), 2 juli (’t Veense Hart, Nijkerkerveen) en op 10 juli (De Stuw, Hoevelaken) van 16.00 – 20.00 uur. De online bijeenkomst is op 1 juli van 19.00 – 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig. De link voor de online bijeenkomst komt op de website en in de app te staan. 

Vervolg

De gemeente gaat alle ideeën, argumenten, meningen en zorgen verwerken in een verslag. Dit verslag wordt openbaar. Uiteindelijk kiest de gemeente uit verschillende mogelijkheden één of meer plekken voor de opvang van asielzoekers. Daarna gaat de gemeente in gesprek over een goede invulling van de gekozen plek(ken) met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen. De aanpak wordt vastgelegd in een plan. Dan wordt alles klaar gemaakt voor de komst van de asielzoekers. De verwachting is dat de gemeente per 1 juli 2025 de eerste bewoners kan opvangen.