In de gemeente Nijkerk staan ruim 30.000 bomen, waarvan zo’n 4500 zomereiken. Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich op de gebieden waar inwoners de grootste risico’s lopen; drukke fietspaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen.

De aanpak bestaat uit 3 maatregelen: de behandeling van eikenbomen met het middel XenTari, het wegzuigen van nesten op plekken waar deze worden gemeld en biologische bestrijding met vogels en insecten.

Behandeling XenTari  

Dit preventieve middel vermindert het aantal rupsen. Het wordt in april en mei in eikenbomen geblazen langs fiets- en voetpaden, bij parkeerplaatsen of schoolpleinen. Het middel wordt niet gebruikt in gebieden die door de Vlinderstichting zijn aangemerkt als beschermingsgebied.

Wegzuigen nesten

Inwoners die overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente. In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen op plekken waar meldingen zijn gedaan. Dit zijn bomen die de gemeente niet preventief heeft behandeld.

Biologische bestrijding

Op een deel van de Palestinaweg heeft de gemeente in samenwerking met de Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO) het afgelopen jaar aan beide zijden bloemrijke akkerranden ingezaaid. Deze akkerranden trekken vogels en insecten die natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Ook zijn er in het vroege voorjaar 2020 een groot aantal nestkastjes opgehangen. Deze zijn afgelopen winter schoongemaakt en weer gereed om te gebruiken door de vogels. Er  zijn steeds meer vogelsoorten die de eikenprocessierups op het menu hebben staan.

Wat is de eikenprocessierups? 

De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder (nachtvlinder). De vlinder legt in het vroege voorjaar haar eitjes, vooral in zomereiken. De overlast wordt veroorzaakt door de brandharen van de rupsen. De brandharen kunnen zeer irritant zijn voor mens en dier.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de eikenprocessierups, onder meer hoe mensen eikenprocessierupsen kunnen melden bij de gemeente en wat ze zelf kunnen doen bij overlast, kijk op: www.nijkerk.eu/eikenprocessierups.