Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

De gemeente Nijkerk geeft momenteel geen stukjes gemeentegrond uit. Het gaat hierbij om het zogenaamde snippergroen. Het heeft dus geen zin hiervoor een aanvraag in te dienen.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond